Saksbehandling

Ett komplett saksbehandlingverktøy som kommuniserer sakene til de det gjelder og som er ett integrert verktøy i portalen og kalenderen. Elektronisk saksbehandlign effektiviserer behandling og gjennomføring av saker, samtidig som sporbarhet under og etter behandling blir ivaretatt.
Les mer...