Sett som startside Legg til i favoritter Sidekart Skriv ut siden
HVEM ER VI > KUNDEINFO

Fri Support

Alle våre kunder har fri support og kan kontakte oss når det skulle være behov. Fortrinnsvis på dagtid..

Betingelser

Alle våre leie og driftetjenester er i utgangspunktet løpende kontrakter. Etter utgått bindingstid vil det om ikke annet er avtalt, gjelde 3 måneds oppsigelse gjeldende fra den 1ste i påfølgende måned. oppsigelsen skal foreligge skriftelig. gjerne via epost.
I noen av tjenestene vi kjøper inn fra tredjepart vil oppsigelsestiden avspeile underleverandørens betingelser og være avgjørende for hvor lang oppsigelsestiden er.