Digi24 - live markedsinformasjon

Vi har utviklet en spesialtjeneste for å hente ut og publisere finansinformasjon fra Reuters sine systemer.
Aksjekurser og aksjeinformasjon, renter og valutakurser og annen finansinformasjon.

Løsningen integreres i våre kunders nettløsninger ved å legge inn et script som henter våre ajax kopmponenter med ønsket oppdatert informasjon.

Vi har i mange år samarbeidet med Reuters om disse løsningen og våre kunder i dag er:

Sparebanken Møre
Sparebank1 Midt Norge.

Ta kontakt med oss om dette er interesant for dine løsninger.
 
...lønnsrapportering
Sjekk ut DigiLønn vårt unike system for styring av prosjekter mot kunder med rapportering av lønn og valgfri integrasjon mot lønn og fakturasytemer. Utsending og godkjenning av timelister via mobil.
Over 1500 ansatte bruker nå dette systemet hos våre kunder Elite Service Partner AS, Ren Pluss AS og Insider AS
Les mer...
...Elite
Vi har levert web og intranett til Elite Service Partner.
...nettavis
Komplette avisløsninger for web
...presse
effektiv kommunikasjon mellom din bedrift og pressen.